HAVAL F7x

Yeni dizayna malik krossover

Avtomobilin dizaynı ən yüksək standartlara cavab verir və üslubu yeni bir səviyyəyə qaldıraraq orijinal yaradıcı niyyəti əks etdirir. Güclü dinamika, sarsılmaz inam və möhkəmlik bir araya gəldi.

Texnologİyalar

technology
TAM İDARƏETMƏLİ SÜRÜCÜ SİSTEMİ
technology
ZƏKA İLƏ BİRLƏŞƏN GÜC
technology
7 PİLLƏLİ ÖTÜRMƏ QUTUSU
technology
YÜKSƏK DAYANIQLI BAN KONSTRUKSİYASI
technology
ELEKTRON KURS SABİTLİYİ SİSTEMİ
technology
AKTİV TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİ
technology
HƏRƏKƏT ZAMANI MÜMKÜN TOQQUŞMA BARƏDƏ HƏYƏCAN SİQNALI (FCW)
technology
TAM ADAPTİV KRUİZ KONTROL
technology
SPORT XÜSUSİYYƏTLİ TAMAMİLƏ YENİ PLATFORMA

Komplektasİya və qİymətlər HAVAL F7x